Ανακοινώσεις
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Πρόγραμμα Εργαστηρίων
Δημοσιεύσεις - Pubmed
Εκδηλώσεις
Συνέδρια
Επιστημονικές Αναφορές στο Εργαστήριο
Αναφορές στα ΜΜΕ
Ενδιαφέρουσες ειδήσεις για την Υγεία
Συγγράμματα
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Το Πανεπιστήμιο
Το Εργαστήριο
Το Προσωπικό
Ενημερωτικό Φυλλάδιο Μαθημάτων
Χρηματοδοτούμενα προγράμματα
Το Ερευνητικό Έργο
Διεθνείς Συνεργασίες
Ύλη Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας
Kωδ. ΙΑ0269
Ε΄ Εξάμηνο
 
 • Διαταραχές παραγωγής ερυθρών αιμοσφαιρίων - Αναιμίες
 • Διαταραχές αιμόστασης και πήξεως – Θρομβοπενία
 • Μηχανισμοί και Τύποι Νεφρικής Ανεπάρκειας
 • Μηχανισμοί και Τύποι Υπερτάσεως
 • Καρδιακή ανεπάρκεια
 • Καρδιογενές Shock
 • Μηχανισμοί και Τύποι Αναπνευστικής Ανεπάρκειας
 • Διαταραχές ενδοκρινικού συστήματος
 • Εγκεφαλική ισχαιμία
 • Μηχανισμοί απορρόφησης λιπιδίων – Δυσλιπιδαιμίες
 • Ηπατική ανεπάρκεια
 • Σύνδρομα δυσαπορροφησης 
 • Προσαρμογή της λειτουργίας του οργανισμού σε μεγάλο υψόμετρο και κατάδυση.
 
Προτεινόμενα συγγράμματα :    
 1. Σημειώσεις παραδόσεων μελών ΔΕΠ εργαστηρίου «Εφαρμοσμένη Φυσιολογία», 2002
 2. R.G.Carrol.  Φυσιολογία Βασιζόμενη σε Κλινικές περιπτώσεις. Εκδόσεις Ροτόντα Χαβαλές Α.- Χατζησυμεών Κ.Ο.Ε., Θεσ/νίκη 2012. «Κωδ. Ευδόξου» 12867163

 3.  Nair M, Peate I. Παθοφυσιολογία. Βασικές αρχές εφαρμοσμένης Παθολογικής Φυσιολογίας, Broken-Hill Publishers, Ltd., Αθήνα 2010, «Κωδ. Ευδόξου» 13256671

Επιπλέον βιβλιογραφία

 • Weisbrodt, Dubinsky, O'Neil, Walters, Harms «Αρχεία περιπτώσεων Φυσιολογίας»
 • Guyton A. and Hall J., «Μedical Physiology» Tenth Edition, 2001
 • Bern R. and Levy M. «PHYSIOLOGY», Fourth Edition, 1998
 • Wilson D. and Foster W. «Textbook of Endocrinology», 8th Edition, 1992
 • Weinstein W.M., Haykey C.J., Bosch J. « Clinical Gastroenterology and Ηepatology», 2005.
 • Crapo J. et al. «Baum”s Textbook of Pulmonary Diseases», Seventh Edition, 2004.
 • Lea and Febiger «Wintrobe”s Clinikal Hematology», Ninth Edition, 1993
 
 
 
_ επιστροφή _